Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Έτσι είσαστε ρε; Τώρα θα δείτε!

Του Σωτηρίου Καλαμίτση.

[Η κυβέρνηση μαζεύει την κατάπτυστη διάταξη περί offshore, η οποία συγκαλύπτει λαμόγια, και αντεπιτίθεται, ώστε ουδείς πωλητικός κ.λπ. να μετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής εκτός Ελλάδος – ΥΠΟΜΝΗΣΗ: σήμερα 02.06.2016 είναι διεθνής ημέρα ιεροδούλων].

Α] Επί του τύπου.
Κάθε νόμος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, έχει την ακόλουθη καταληκτική μορφή [το παράδειγμα ελήφθη από το 3ο Μνημόνιο –ν. 4336/2015]: (φωτο 1)

Δηλαδή έχει την ημερομηνία έκδοσης του νόμου από τον ΠτΔ,  τα ονόματα όλων των αρμοδίων υπουργών και τη βεβαίωση του υπουργού Δικαιοσύνης ότι έθεσε επ’ αυτού τη μεγάλη του Κράτους σφραγίδα.
Ο δημοσιευθείς νόμος 4389 που περιέχει την επίμαχη διάταξη περί εξωχώριων  εταιρειών [άρθρο 178] τελειώνει ως εξής: (φωτο 2)

Ο νόμος αυτός δεν είχε δημοσιευθεί μέχρι και την 16:00 της 30.05.2016. Στον δε ηλεκτρονικό κατάλογο του Εθνικού Τυπογραφείου παρετίθετο το ΦΕΚ-Α με αριθμό 93 και στη συνέχεια το ΦΕΚ-Α με αριθμό 95. Έλλειπε ο αριθμός 94 (φωτο 3)

Στη συνέχεια, το βράδυ της 31.05.2016 η ηλεκτρονική εικόνα του ΕΤ είχεν ως εξής: (φωτο 4)

Δηλαδή, ο ν. 4389/2016 δημοσιεύθηκε την 27.05.2016, αλλά το ΦΕΚ κυκλοφόρησε την 31.05.2016. Δημοσιεύθηκε δε στο υπ’ αρ. 94 ΦΕΚ –Α, το οποίο κρατούσαν  ανοικτό, ώστε να φαίνεται ότι η δημοσίευση έλαβε χώρα την 27.05.2016. Τί σημαίνει αυτό;

Αρθρο 13 ν. 3469/2006  -  Κυκλοφορία της Εφημερίδος* της Κυβερνήσεως...

Φωτο 32. ΄Οταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρωμένο φωτοαντίγραφο  του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου...
 3. Το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της  πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο Φωτο 4φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
 4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή,...».

Άρα, αν υποτεθεί ότι η  δημοσίευση είναι νόμιμη, δοθέντος  ότι δεν φέρει τα στοιχεία του ΠτΔ, τα ονόματα των υπουργών και τη βεβαίωση ότι τέθηκε η μεγάλη του Κράτους σφραγίς, αλλά και του γεγονότος ότι ενώ στην ηλεκτρονική ανάρτηση του ΕΤ φαίνεται ότι ο νόμος αποτελείται από 3.768 σελίδες, το ΦΕΚ-Α-94 αριθμεί μόνον 142 σελίδες, ο νόμος αυτός άρχισε να ισχύει από την 31.05.2016.
Πάντως, το ερώτημα παραμένει: είναι νόμιμη η ελλιπής δημοσίευση ενός νόμου; Παράγει έννομα αποτελέσματα;

Β] Επί της ουσίας.

Η Βουλή, λοιπόν, κατήργησε χθες τη ρύθμιση του άρθρου 178 ν. 4389 από της ισχύος του και μάλιστα με τρόπο τιμωρητικό για όλο το πωλητικό προσωπικό. Με διάταξη που απαγορεύει γενικά τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία εκτός Ελλάδος και η οποία κάνει μπαμ από μακρυά ότι είναι αντισυνταγματική. Σώζονται, έτσι, τα προσχήματα; Μάλλον όχι, αφού στο ποινικό δίκαιο νόμος επιεικέστερος εφαρμόζεται σε κάθε αδίκημα που έχει διαπραχθεί μέχρι την ψήφιση του επιεικέστερου νόμου είτε έχει ασκηθεί δίωξη είτε όχι. Άλλωστε, έχουμε καραμπινάτο προηγούμενο επί κυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Ήταν τότε που ο κ. Μπάμπης  αντικατέστησε με τον ν. 4254/2014 το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα λησμονώντας την περίπτωση «δ»  της παλαιάς ρύθμισης που χαρακτήριζε ως υπαλλήλους με ιδιαίτερη ποινική ευθύνη και εκείνους που υπηρετούν «δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις  μπορούν να διατεθούν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.»
Έγινε χαμός και τότε, οπότε ο κ. Μπάμπης, με τον ν. 4262/2014, προσέθεσε την «παραλειφθείσα» διάταξη ως περίπτωση «ε», επειδή λέει επρόκειτο για παραδρομή.
http://taxalia.blogspot.gr/2014/05/blog-post_5701.html

Το κακό, όμως είχε γίνει, αφού ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι ο νόμος Αθανασίου ήταν ευνοϊκότερος και έτσι ανήρεσε απόφαση Εφετείου που τον είχε κρίνει κρυπτοαμνηστευτικό. Σχετική είναι η απόφασή του 711/2015:

«Καταχραστές Δημοσίου, και δη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. ΄Αρθρο 263Α ΠΚ και έννοια υπαλλήλου βάσει του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014 και το ν. 4262/2014. Επιεικέστερος ποινικός νόμος... Εννοια υπαλλήλου  σύμφωνα με το άρθ. 263Α ΠΚ και τροποποίηση του άρθρου αυτού τόσο με το ν. 4254/2014 όσο  και με το ν. 4262/2014. Επιεικέστερος ποινικός νόμος ο ν. 4254/2014, αφού ο νόμος αυτός  κατήργησε την ποινική ευθύνη των υπηρετούντων σε ΝΠΙΔ χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή  από ΝΠΔΔ. Δυσμενέστερος ο ν. 4262/2014, ο οποίος  επανέφερε τα ΝΠ αυτά στο άρθ. 263Α ΠΚ.»
Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε ποιά είναι τα λαμόγια που θέλησε να καλύψει και εκάλυψε η κυβέρνηση Καμμένου με το άρθρο 178 ν. 4389/2016.
Δείτε και άλλο παραδειγματάκι. Σκέτο ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της προοδευτικής κ.λπ., για να μη μείνει παραπονεμένος ο Λοβέρδος που επιτέθηκε λάβρος στον Παρασκευόπουλο για το άρθρο 178 ν. 4389/2016. http://taxalia.blogspot.gr/2011/03/blog-post_7923.html
Σώτος – όλα τα γομάρια έχουν την ίδια μούρη.
*Ρε παλλουκάρια, αφού η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μετονομάσθηκε από σας σε «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», http://www.komistes.gr/%CE%BD%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1/ γιατί χρησιμοποιείτε ως γενική ενικού το «Εφημερίδος» και όχι «Εφημερίδας»; Θα μας τρελλάνετε;