Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Πρόταση νόμου για την απαλλαγή της υποχρέωσης σύναψης συμβολαίου με εκκαθαρίστρια εταιρεία.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ραδιοεπικοινωνιών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Τζανιδάκης, απέστειλε στο "Rib and Sea" την ακόλουθη πρόταση νόμου, βάσει της οποίας τα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε Γενικού Κανονισμού Λιμένα και διαθέτουν συσκευή v.h.f., δεν θα απαιτείται να είναι στο εξής συμβεβλημένα με αναγνωρισμένη, από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκκαθαρίστρια εταιρεία.Είναι προφανές ότι το Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν.Α. και Ν.Π. λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν, τόσο την εγκυρότητα του "Rib and Sea", όσο και τις γνώμες των εκατοντάδων μελών του ομώνυμου forum και, συγχρόνως, κατόχων μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Ας ελπίσουμε ότι η επικοινωνία αυτή θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής και μιας συνεργασίας ώστε να μη προκύπτουν στο μέλλον αιφνιδιαστικές και παράλογες αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση και αποδοχή αυτών προς τους οποίους οι αποφάσεις αυτές απευθύνονται.

 

Το "Rib and Sea" , κι' εγώ προσωπικώς, ευχαριστούμε τον κ. Γεώργιο Τζανιδάκη για την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα με την οποίαν χειρίζεται τόσο λεπτά ζητήματα.

EIΣ ΠΡΟΣΟΧΗ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦ

ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ.Α. 1218.83 (ΑΔΕΙΑ Τ/Κ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 20-7-2009 ///
Γεώργιος Τζανιδάκης
Τμηματάρχης
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Πλοίων
Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Λεωφ. Γρηγ.Λαμπράκη 150, 185 18 Πειραιάς
Tηλ:     +30 210 419 1947
Κιν:  +30 694 523 7502
Fax:    +30 210 413 7997
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
URL:     www.yen.gr

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Αριθμ. 4113.265/01/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση διατάξεων Υ.Α. 1218.83/18-09-1995 (Β’ 835/05-10-1995) “Έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων”».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 2 του Ν. 2013/92 (Α’ 28), «Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974” και άλλες σχετικές διατάξεις».  
β) Του Π.Δ. 474/91 (Α’ 175), «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974” και “του Πρωτοκόλλου 1978” αυτής, που αφορούν στις ραδιοεπικοινωνίες, τα πιστοποιητικά και άλλα θέματα».  
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η  Υ.Α. 1218.83/18-09-1995 (Β’ 835/05-10-1995) “Έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων” όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 4113.156/01/2002/16-05-2002 (Β’ 666/28-5-2002) τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται στα μικρά σκάφη που εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Γενικού Κανονισμού Λιμένα και φέρουν μόνο ραδιοεξοπλισμό VHF ή VHF/DSC και / ή EPIRB, εφ’ όσον με ευθύνη των ιδιοκτητών των σκαφών αυτών, ο ραδιοεξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας και ραδιοεπικοινωνιών κατεύθυνσης πλοίου – προς πλοίο. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του ραδιοεξοπλισμού VHF ή VHF/DSC και / ή EPIRB καταχωρούνται στην άδεια εκτέλεσης πλόων που προβλέπεται στα παραρτήματα Γ ή Δ του ως άνω Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2122/25/2001/02-04-2001 “Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 26 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα»”.  Τα σκάφη στα οποία εφαρμόζεται η διάταξη αυτή, δεν απαιτείται να είναι συμβεβλημένα με αναγνωρισμένη, από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, εκκαθαρίστρια εταιρεία. Στα σκάφη αυτά χορηγείται Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) και Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.) εφόσον φέρουν ραδιοεξοπλισμό ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC) και / ή EPIRB. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται επίσης στην άδεια εκτελέσεως πλόων».

-----------------------------------------------

Απάντηση του "Rib and Sea".

Αγαπητέ κ. Τζανιδάκη,

Επιθυμώ, κατ' αρχάς, να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το διαδικτυακό περιοδικό "Rib and Sea" η Υπηρεσία της οποίας προίστασθε. Πίστευα ανέκαθεν, και πιστεύω, ότι μόνο με γνώση του αντικειμένου, υπευθυνότητα, συζήτηση και ενημέρωση μπορούν να προκύψουν θετικές εξελίξεις στον τομέα της ασφαλούς θαλάσσιας αναψυχής, και όχι μόνο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς εκπληρώνετε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις προϋποθέσεις.

Εγώ προσωπικώς, αλλά και όλα τα μέλη του "Rib and Sea forum", επικροτούμε και συμφωνούμε απολύτως με το νέο σχέδιο νόμου το οποίο προτείνετε, βάσει του οποίου οι ιδιοκτήτες μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής θα απαλλαγούν από ένα περιττό έξοδο και την υποχρέωση σύναψης συμβολαίου με εκκαθαρίστρια εταιρεία, η οποία δεν έχει να προσφέρει κατ' ουσίαν τίποτε πλέον στην τηλεφωνική επικοινωνία του κυβερνήτη με επίγειες τηλεφωνικές συνδέσεις μέσω του v.h.f., δεδομένων των λύσεων που προσφέρουν τα κινητά τηλέφωνα τα τελευταία χρόνια.

Ελπίζουμε ότι η πρότασή σας θα γίνει σύντομα Νόμος του Κράτους και δεν θα εμπλακεί στα γρανάζια των εκκαθαριστριών εταιρειών, οι οποίες, για ευνόητους λόγους, θα θελήσουν να την "φρενάρουν" και να την καταστήσουν ανενεργή. Είναι νομίζω σ' αυτή τη φάση χρήσιμο να αναλογιστούμε την πρόταση νόμου η οποία ψηφίστηκε παλαιότερα, βάσει της οποίας τα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, τα οποία εκτελούν πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων των αβύθιστων φουσκωτών, πρέπει να διαθέτουν πλευστική συσκευή, και μάλιστα ικανή να "σώσει", σε περίπτωση κινδύνου, το... ήμισυ των επιβαινόντων σ' αυτά! Μια τέτοια παράλογη πρόταση νόμου, η οποία μάλιστα προέβλεπε αρχικώς "βαρελάκια" (!!!), και δεν ετέθη καν προς συζήτηση, ποιες "πονηρές" σκέψεις μπορεί να δημιουργήσει;

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ιωσήφ Ι. Παπαδόπουλος