Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Το Υπουργείο Ανάπτυξης καίει την ΕΤΕ και αποκαλύπτει πως δεν ενημερώθηκε ποτέ για οποιαδήποτε λήξη εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής!

Πηγή : http://banquedorient.org/web/?p=4551

Του Ελευθέριου Ρήνου.

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει έγγραφα από διάφορες εποπτικές αρχές της ελληνικής πολιτείας, σχετικά με την εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής. Σε όλες τις απαντητικές επιστολές και στις βεβαιώσεις, οι υπηρεσίες πετάνε το μπαλάκι κάπου αλλού και τελικά η μπάλα καταλήγει συνήθως στην εξέδρα. Αυτή τη φορά το πρώην Υπουργείο Εμπορίου, που πλέον ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έρχεται με τη σειρά του να βάλει φωτιά στην υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής και να ανατινάξει τις αμυντικές γραμμές, που προσπαθεί να δημιουργήσει το νομικό τμήμα της Εθνικής Τράπεζας.

Σε συνέχεια της εκπληκτικής ένορκης κατάθεσης της υψηλόβαθμης εφοριακού, στην οποία κατέθεσε ότι έλεγξε την Εθνική Τράπεζα και την βρήκε υπόλογη για ευθύνες και παραλείψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής δεν μπορεί να ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα (http://banquedorient.org/web/?p=4422), το Υπουργείο Ανάπτυξης συμπληρώνει το παζλ και βάζει σε πολύ δύσκολη θέση τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΘΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Αυτό είναι το 8ο βίντεο που έχουμε ανεβάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, στο δρόμο για το διεθνές ντοκιμαντέρ για την Τράπεζα της Ανατολής (http://www.bdomovie.com/). Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε 7 επεισοδια του Banque d’ Orient Video Blog, στα οποία παρουσιάζουμε συγκεκριμένα, ατράνταχτα στοιχεία για την υπόθεση και τα οποία δεν μπορεί να έχουν απάντηση από οποιονδήποτε. Παράλληλα, ανεβάσαμε και ένα πρώτο βίντεο με ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A) για τις συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν την υπόθεση (https://www.youtube.com/watch?v=WzJgLVvuEJI).

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τις απαντήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες ξεκαθαρίστηκε πως δεν γνωρίζουν το παραμικρό για τη λήξη της εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής, κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά και της λογικής, υποβάλαμε την παρακάτω αίτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο συγκεκριμένο υπουργείο, μας παρέπεμψε η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, μετακυλίοντας τις ευθύνες της.

Με τη σύμβαση συγχώνευσης 147611/1932 της 19ης Δεκεμβρίου 1932, των συμβολαιογράφων Ι. Οικονομόπουλου, Κ. Ρούσσου, συγχωνεύτηκε δια εξαγοράς η Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΑρΜαΕ 06062/006/Β86/001). Η σύμβαση συγχώνευσης εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 72186/1932 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών της 31-12-1932 με Αριθμό Φύλλου 301.

Κατά την παραπάνω σύμβαση συγχώνευσης αποφασίστηκε η διενέργεια ειδικής εκκαθάρισης, με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς της απορροφούμενης Τράπεζας της Ανατολής ΑΕ, ώστε να αποδοθεί το αντίτιμο των μετοχών στους μετόχους. Τόσο η σύμβαση συγχώνευσης, όσο και η κείμενη νομοθεσία, προβλέπει την ενημέρωση της υπηρεσίας σας για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μια και η συγκεκριμένη συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με την καθολική διαδοχή που όριζε ο νόμος 5261/1931.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαι όπως με ενημερώσετε:

1. αν υπάρχει καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

2. αν τυχόν έχουν υποβληθεί σε εσάς σχετικά έγγραφα περί ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της Τράπεζας Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης.

Για την υποβολή της παρούσης νομιμοποιούμαι ως κάτοχος μετοχών της απορροφηθείσας Τράπεζας Ανατολής ΑΕ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΘΕΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με απαντητική επιστολή της, την 9η Οκτωβρίου 2013, απαντάει στην αίτηση μας με σαφήνεια:

“Σε απάντηση της παραπάνω αίτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία μας αρχεία, δεν έχουν ανευρεθεί στοιχεία αναφορικά με την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της Τράπεζας Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σχετικά έγγραφα που αφορούν την ολοκλήρωση τς εν λόγω συγχώνευσης”.

Κατά συνέπεια το αρμόδιο τμήμα του πρώην Υπουργείου Εμπορίου και νυν Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ήταν και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών, μας λέει ότι στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δεν βρέθηκε καν καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της εποχής που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συγχώνευση, η μη καταχώρηση της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σημαίνει την αυτοδύναμη και άμεση ανάκληση της συγχώνευσης! Επομένως, υπάρχει η πιθανότητα η Εθνική Τράπεζα να διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή, και για 80 έτη, ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που δεν της ανήκει καν!

Παράλληλα, η Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως, απαντάει και στο δεύτερο ερώτημα μας ότι δεν διαθέτει ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της Τράπεζας Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ούτε η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το παραμικρό στοιχείο ενημέρωσης οποιουδήποτε.

Δεν υπάρχουν επιστολές, έγγραφα, ενημερώσεις, αριθμοί πρωτοκόλλου για τη συγκεκριμένη εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής. Πρωτόκολλο φυσικά και υπάρχει και επιζεί έως τις ημέρες μας, χωρίς να έχει καεί ακόμη. Ενημέρωση δεν έγινε, όπως όριζε ο νόμος. Βέβαια, κανείς δεν θα μπορούσε να ζητάει από την Ανώνυμη Εταιρεία – Εθνική Τράπεζα – έγγραφα που να τη φέρουν σε δύσκολη θέση. Για αυτό υπάρχει η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ώστε οι εταιρείες να μην κάνουν τέτοιες κομπίνες. Ωστόσο, πολύ απλά δεν έγιναν δημοσιεύσεις και δηλώσεις, ούτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ούτε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και αυτό είναι παράνομο.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στις 19 Φεβρουαρίου 1933 δημοσιεύεται στις εφημερίδες της εποχής η χρηματιστηριακή γνωστοποίηση ότι η Τράπεζα της Ανατολής συγχωνεύτηκε δια εξαγοράς με την Εθνική Τράπεζα και καθορίστηκε ως κατώτατο τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής το ποσό των 150 δραχμών, ως προκαταβολή έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης, αυξημένο κατά 50 δραχμές για την αξία της μεταβιβαζόμενης πελατείας (goodwill).

Όπως σημειώνεται σε απόσπασμα από την εφημερίδα Οικονομικός Ταχυδρόμος της 19.02.1933, το σύνολο των 200 δραχμών για κάθε μετοχή ξεκίνησε να καταβάλλεται από την Εθνική Τράπεζα στις 16 Ιανουαρίου 1933 και οι μετοχές που προσκομίστηκαν σφραγίστηκαν σχετικά, ενώ κόπηκε η μερισματαπόδειξη υπ. αριθ. 55 (Β εξαμηνιαίας χρήσεως 1933).

Η ανακοίνωση συνεχίζει και διευκρινίζει ότι από τις 15 Φεβρουαρίου 1933, οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς τη συγκεκριμένη μερισματαπόδειξη 55 και με τη σφραγίδα για την καταβολή των 200 δραχμών. Επίσης, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι μετά το τέλος της εκκαθάρισης η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό από την ειδική εκκαθάριση που αναλογεί σε κάθε μετοχή.

Η σφραγίδα που τέθηκε πάνω σε κάθε μετοχή, για την οποία εισπράχθηκε η προκαταβολή, έλεγε:

“Ησκήθη δια τον παρόντα τίτλον το δικαίωμα της εισπράξεως δραχμών διακοσίων (200) κατά μετοχήν, το προβλεπόμενον του εδαφ. Β’. του όρου VIII της συμβάσεως της συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής (συμβάσεως υπ. αριθ. 147611 της 19ης Δεκεμβρίου 1932 Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Οικονομόπουλου)”.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της εποχής, οι τόκοι και τα μερίσματα των μετοχών “παραγράφονται μετά πενταετίαν αφ` ης κατέστησαν απαιτητά” (Νόμος ΑΣΜΔ’ της 26/30 Ιουλίου 1885, άρθρο 3) και “περιέχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον” (Νόμος ΓΥΛΓ της 27/30 Νόεμβρίου 1909, αρθρο 2). Αν θεωρήσουμε τη συγκεκριμένη πληρωμή ως μέρισμα, τότε θα έπρεπε η Εθνική Τράπεζα να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα χρήματα για όλες τις προκαταβολές που δεν είχαν εισπραχθεί μέχρι τις αρχές του 1938, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Στη χειρότερη περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα θα έπρεπε να καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στο όνομα των μετόχων, είτε σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Τα χρήματα των προκαταβολών δεν ήταν της Εθνικής Τράπεζας για να τα ιδιοποιηθεί, ανήκαν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας Ανατολής.

Η απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αποστομωτική και την 9η Αυγούστου 2014 αποσαφηνίζει ότι “δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας ποσά από την Τράπεζα Ανατολής ΑΕ ούτε από την καθολική διάδοχο αυτής Εθνική Τράπεζα ΑΕ επ’ ονόματι της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ”.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τις κατά καιρούς απαντήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος τις έχουμε παρουσιάσει και τις έχουμε σχολιάσει, κυρίως για την απάθεια που επιδεικνύει η εποπτική αρχή, η οποία κατά τα άλλα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών, τουλάχιστον όπως μόνο η ίδια αντιλαμβάνεται.

Στο σημερινό βίντεο της σειράς, εμφανίζουμε δύο από τις απαντήσεις τις Τράπεζας Ελλάδος που έχουμε ήδη δείξει στο παρελθόν:

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ενημερώθηκε ποτέ για την εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής – http://banquedorient.org/web/?p=1603

β) Απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδας σε επιστολή για την Τράπεζα Ανατολής – http://banquedorient.org/web/?p=2676

Αυτό που για πρώτη φορά εμφανίζουμε είναι η συγκεντρωτική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία μας δηλώνει ότι δεν έχει την παραμικρή ενημέρωση και δεν γνωρίζει το παραμικρό, ενώ στα αρχεία του δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε ενημέρωση. Χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Έτσι κι αλλιώς, όπως εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει, στην Αιόλου δεν ντρέπονται εύκολα.