Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ενέργειες του ΣΕΚΑΠΛΑΣ για τα φορολογικά μέτρα στα μικρά σκάφη αναψυχής.

Αριθ. Πρωτ.: 066/12/ΕΤ                Άγιος Δημήτριος 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: κ. Γιώργο Μαυραγάνη
Υφυπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Φορολογικά μέτρα στα μικρά σκάφη αναψυχής

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

1. Ο Σύνδεσμός μας, με αφορμή τις πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και κυρίως τις συνεντεύξεις σας στα Μ.Μ.Ε. οι οποίες, μεταξύ των άλλων, προαναγγέλλουν, με το υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αλλαγές στον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου (τεκμήρια δαπανών διαβίωσης-φόρος πολυτελείας), με την επιστολή του αυτή έχει την τιμή να σας αναφέρει τα επόμενα:

2. Ο κλάδος μας εκπροσωπεί, πανελλαδικά, άνω των τετρακοσίων (400)  ελληνικών επιχειρήσεων όπως μεταποιητικές μονάδες κατασκευής λέμβων, φουσκωτών και πολυεστερικών σκαφών, ταχυπλόων σκαφών, μικρών καμπινάτων σκαφών, παρελκομένων αυτών καθώς και όλο το φάσμα των εισαγωγέων, εμπόρων, παροχέων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε ότι έχει σχέση με το «μικρό σκάφος».

3. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι κάθε επαχθές μέτρο (φόρος πολυτελείας - τεκμήρια) που λαμβάνει η Πολιτεία στην παραγωγική (και εμπορική) διαδικασία προϊόντων, εν προκειμένω στα σκάφη αναψυχής, δημιουργεί αναταράξεις με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες τόσον στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα όσον και στην ίδια την Πολιτεία.
Αντίθετα η κατάργηση του τεκμηρίου για τα σκάφη αναψυχής ολικού μήκους κάτω των δέκα (10) μέτρων το έτος 2002 είχε ως άμεσο αποτέλεσμα, με βάση επίσημα στοιχεία από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, τον υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων σκαφών ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων κατά την επακολουθήσασα πενταετία, ενώ το 75% αυτών ήσαν ελληνικής κατασκευής. Πλέον αυτού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε σημαντική ώθηση στο θαλάσσιο τουρισμό ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα έσοδα από τον Φ.Π.Α.

4. Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας μας, κατά το έτος 2007 λεμβολογήθηκαν 11.112 μικρά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και 10 μέτρων ενώ κατά  το προηγούμενο έτος 2011 λεμβολογήθηκαν 3.464. Παρουσιάζεται μείωση, μεταξύ των ετών 2007 και 2011, κατά 7.648 μικρά σκάφη !!!

Κύριε Υφυπουργέ, μαζί με τις ευχές μας για την ευόδωση των υψηλών σας καθηκόντων,  παρακαλούμε όπως εξετάσετε ευμενώς το απόλυτα δικαιολογημένο και πλήρως αιτιολογημένο αίτημά μας - για κατάργηση του τεκμηρίου και επιβολής φόρου πολυτελείας για τα μικρά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δώδεκα μέτρων που, όπως προαναφέρθηκε αποτελούν το 75% των ετησίως πωλούμενων σκαφών - και δεχτείτε αντιπροσωπεία μας προκειμένου έγκυρα και με βάση επίσημα στοιχεία, σας ενημερώσει έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις επί του συγκεκριμένου θέματος που αφορά στα μικρά σκάφη αναψυχής. Κατά τη συνάντηση αυτή θα σας υποβάλλουμε και αναλυτικό υπόμνημα με το σύνολο των επίσημων στατιστικών στοιχείων, υπολογιστικής/αναλογιστικής μελέτης επί των επιπτώσεων, αριθμό μεταποιητικών κ.λπ. επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων στο συναφή κλάδο.

5. Τέλος ο Σύνδεσμός μας θα εκτιμούσε ιδιαίτερα επιβεβαιωτική απάντησή σας σχετική με την μελετώμενη κατάργηση των παραπάνω φορολογικών μέτρων (τεκμηρίου και φόρου πολυτελείας για τα μικρά σκάφη) ιδιαίτερα ενόψει της διοργάνωσης, το επόμενο χρονικό διάστημα του Διεθνούς Ναυτικού Σαλονιού Αθηνών, της κορυφαίας εκδήλωσης στο χώρο των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan» στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Με τιμή
Για το ΔΣ/ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Περιμένης                               Αλέξανδρος Ζέης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αριθ. Πρωτ.: 065/12/ΕΤ                Άγιος Δημήτριος 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: κ. Κωστή Μουσουρούλη
Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ), περιληπτική παρουσίαση του οποίου για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται,  μαζί με τις ευχές του για ευόδωση των υψηλών σας καθηκόντων, έχει την τιμή να σας παρακαλέσει όπως δεχθείτε αντιπροσωπεία του σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση γνωριμίας και διατύπωσης ορισμένων σκέψεων και προτάσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση του ισχύοντος σήμερα νομικού καθεστώτος (νομοθετικού-κανονιστικού) σε τομείς που άπτονται των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ασκούν τα άνω των τετρακοσίων (400) μέλη μας σε όλη την Επικράτεια.

Σχετικές προτάσεις μας, πλήρως, κατά την άποψή μας, αιτιολογημένες και εμπεριστατωμένες, εκκρεμούν, από μακρού χρόνου, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, κυρίως λόγω των τελευταίων συχνών αλλαγών στην πολιτική ηγεσία. Από τις συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες έχουμε αποκομίσει την άποψη ότι γίνονται αποδεκτές και απομένει πλέον η εκδήλωση της πολιτικής βούλησης για τη θεσμοθέτησή τους.

Θεωρούμε ότι οι Υπηρεσίες σας θα σας έχουν ήδη ενημερώσει για το, λόγω της συναφούς δραστηριότητας των μελών μας, έντονο ενδιαφέρον του Συνδέσμου μας στα συναφή θέματα καθώς και για το γεγονός ότι σε όλες τις, κατά το παρελθόν, συσκέψεις, επιτροπές (τυπικές και άτυπες) και γενικά διεργασίες για την κατάρτιση νομοθετικών ή και κανονιστικών διατάξεων για το υπόψη θέμα πάντοτε συμμετείχε εκπρόσωπός μας.

Με στόχο την εκ προοιμίου ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε πίνακα στον οποίο εμπεριέχονται  οι βασικές εισηγήσεις/προτάσεις του Συνδέσμου μας.

Ενόψει καθορισμού ημερομηνίας και ώρας συνάντησης, επισυνάπτεται:

1. Πίνακας θεμάτων
2. Παρουσίαση Συνδέσμου

Διατελούμε με τιμή
Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Περιμένης                Αλέξανδρος Ζέης